Bipolar Disorder Research Paper Abstract - Stay Updated

Jungle Spirit: You don't have to do anything else. Creating Your Research Paper Abstract Format with 8 Tips An abstract is an interesting and important advertising research paper since if you were to publish your work somewhere, most people would only look for this information. We may also obtain information about You from other sources. These changes are much more severe than the normal ups and downs that people go through daily.

Generally, these moods never go away on their own. You will be able to improve your academic progress. After comparing their findings with the reasons for dissatisfaction, the necessary corrective actions will be taken.

Ask a homework question - tutors are online. Just tell us what to do. We can support you in various ways. Our Catalog. We can make your dreams come true. Sign Up. For example, some of the ways You may provide information to us include: Abstract Bipolar Disorder is a mental illness in which a person's mood alternates between extreme mania and depression. At the same time, you authorize essayseducation.

When asking "help me write an essay", you may not worry about success. It will surely come!

bipolar disorder research paper abstract

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages. We write the most urgent orders. Patients are generally diagnosed with bipolar disorder, rather than depression, when they show telltale signs of mania. With the years of professional experience, our dedicated writers are skilled in researching and writing across a wide range of scientific areas and academic levels. It is very convenient.

bipolar disorder research paper abstract

Thus, you won't waste your money on them. Tony B. How to Make an Order. We encourage You not to share Your password.

A Bipolar Disorder Research Paper Abstract Writing Guide

Bipolar Treatment with Mood Stabilizer b. Any complaint regarding the operation of the Promotion or any other related matter, can be emailed to the following email address: Your access to and use of Website are conditioned on your full acceptance and compliance with these Terms and Conditions and this Website Privacy Policy, which are published at essayseducation.In a postmortem study of patients with BD, Rao et al.

bipolar disorder research paper abstract

Treatment of bipolar disorder. They would observe and describe depression as melancholia with suicidal ideations. Bipolar disorder Research paper - Abstract Bipolar Disorder Author information Article notes Copyright and License information Disclaimer.

Bipolar Disorder And Related Disorders - Bipolar Disorder and related disorders are described as disorders that involve the presence of mania as well as depressive symptoms Wicks-Nelson, Times, when a person is extremely ecstatic, can be described as manic episodes and depressive episodes are the times when the patient is feeling weak or hopeless Symptoms And Symptoms Of Bipolar Disorder - rder formerly called manic-depressive illness is a mental illness that affects a person 's mood and behavior.

For the management of BD, new drugs with putative mood-stabilizing properties have been introduced in the past two decades.

Controversies in autism -

Ann Med Psychol Paris. ASD is considered to have polygenic traits since there is not a single risk factor, but multiple ones. This article aims to briefly review some of the latest advances in understanding the genetics of BD and in the use of mood stabilizers MSs in its treatment, with a special focus on lithium.

Tolerability of oral loading of divalproex sodium in the treatment of mania.

Free bipolar disorder Essays and Papers

Journal of Clinical Hypertension10 The signs and symptoms of bipolar disorder remain unique to each individual classified as bipolar With this coming generation there is an increasing number of diagnoses for bipolar disorders, as one of the many illnesses, and yet when talking with peers there is a lack of understanding as to what bipolar disorder is exactly. The manic episode can last for several days and are typically shorter than the depression state On the other hand, different types of episodes of bipolar disorder some are can be more serious than others.

Proper treatment can minimize the adverse effects of this illness on the lives of children and their families. In these patients, such events are associated with an earlier onset and more severe course of the illness, suicidal behavior, substance abuse, and somatic diseases Like other mood disorder, bipolar disorder makes it impossible for a person to live a normal life and these people might be delusional and they might also have hallucinations which make it difficult for people to be around them A person suffering from this disorder has episodes of depression and mania.

Archives of General Psychiatry64 Nature Reviews.

bipolar disorder research paper abstract

My older sister, aunt, and mother all suffer from depression and bipolar disorder. Merinkangas KR, Tohen M: Although the fifth revision of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5 has more specificity, it also has reports of more limited sensitivity.

Individuals with bipolar disorders experience unusual, dramatic mood swings, and activity levels that go from periods of feeling intensely happy, irritable, and impulsive to periods of intense sadness and feelings of hopelessness, thus affecting behavior in some ways. Bipolar disorder is a mental condition in which the person alternates between feelings of mania extremely happy or irritable and depression.

Bipolar disorder in women: Symptoms, treatment, and the effects of pregnancy

This article has multiple issues. In progress issue alert. Sign In. Journal of the American Medical Association, Bipolar disorder, Mania] Better Essays words 4. Colvin Prize for Mood Disorders Research. This disorder is often referred to as manic depressive disorder. While first-generation MSs like lithium, carbamazepine, and valproate also demonstrate greater anti-manic than anti-depressant activity, lithium appears to produce the greatest anti-depressant action.

Efficacy of quetiapine monotherapy in bipolar I and II depression: Annual Review of Public Health. Provide sufficient details of any financial or non-financial competing interests to enable users to assess whether your comments might lead a reasonable person to question your impartiality.

Bipolar Disorder Bipolar - Bipolar disorder affects approximately 5.

 • Odstraňování a kácení stromů v městské zástavbě, nebo ve špatně dostupném terénu by měl vždy provádět odborně vyškolený pracovník. Často totiž rizikové kácení stromů, nebo i prořezávání stromů v náročném terénu, vyžaduje použití speciální stromolezecké techniky a odborné postupy.

   

   

 • 28.07.11

  Čteme rádi

  POSTED BY: admin

  Každý z nás má nějaký koníček, nebo zálibu, které se rád věnuje. Existuje mnoho koníčků, kterým se lidé věnují. Stačí si jen vybrat. Zajímavou zábavu poskytuje i svět knihy. Ten má obrovské množství knižních titulů, které stojí za přečtení. Proto stačí jen zajít do knihkupectví a nějakou knihu si vybrat. Kdo rád vaří, tak jistě nepohrdne kuchařkou s recepty z celého světa a ten, kdo rád doma vyrábí různé věci a předměty si může koupit nějaké rady pro domácí kutily. Pro nákup knih je na výběr více variant. Buď se dají knihy koupit v klasickémknihkupectví, nebo také na internetu zvolíme internetové knihkupectví a už si jen můžeme koupit knihu, kterou potřebujeme. Zde si můžeme také pohodlně vybrat nějaké novinky knihkupectví. Záleží jen na každém člověku, které knihy si rád čte. Důležité je, abychom četli rádi a s nadšením.

  Post tags:

  12.09.08

  Jak by měl vypadat správný kostel

  POSTED BY: admin

  Nepředpokládáme, že si budete chtít zakládat kostel na zelené louce. Buďto můžete nějaký koupit, ovšem nejspíše nebude vysvěcený, nebo se můžete stát farářem a kostel Vám přidělí na starost. Druhá varianta vychází levněji, avšak je zde podmínka, že se nejdříve musíte stát farářem. Jak na to, si přečtěte v článku Jak se stát farářem.

  Pokud již tedy nějaký kostel máte, popřípadě se o něj jen staráte, měli byste ho vybavit všemi nezbytnými věcmi. Křiž, kazatelna, zpovědnice, lavice pro věřící, oltář, několik ikon světců jsou skutečně nezbytné. Další věci jsou již podle vlastního uvážení. Pokud chcete udělat mše a kázání více kvalitní, dejte na lavice polštářky pro měkčí posezení atp. Dále bych mile rád doporučil, ať se dobře staráte o stav kostela jako budovy. Pokud do kostela teče, dlouho nevydrží. Trámy nasáknou vodu, poté přijdou mrazy, vše rozpraská a musí se dělat celá nová střecha, což je finančně náročné. Mnohem lepší je průběžně se o kostel starat, aby jste nemuseli přistoupit k takovýmto razantním krokům. Myslím, že pokud trošku pohledáte na internetu, najdete nespočet firem, které se zabývají opravou střech a střešních krytin. Vše záleží jen na Vaši schopnosti a na odhodlání, které chcete svátému stánku věnovat.

  Post tags:

  Pravidla pro faráře

  POSTED BY: admin

  Zde je výčet nejběžnějších pravidel pro faráře:

  Post tags:

  11.09.08

  Jak se stát farářem

  POSTED BY: admin

  Povolání faráře je v poslední době více a více žádané. Každý kdo někdy přemýšlel o čistém životu a oddanosti církvi se někdy zasnil a řekl si, jaké to může být, stát se opravdovým farářem.

  Pokud již v mládí chodíte do kostela a zajímáte se o církevní záležitosti, přesun k této vysněné profesi pro Vás bude mnohem jednodušší než pro lidi, kteří chodí jen na mši o Vánocích. Základní podmínkou je být vysvěcen v některé státem uznávané církvi. Jelikož je v České republice hodně lidí, kteří jsou bez vyznání, tato podmínka vyloučí mnoho zájemců. Avšak předpokládáme, že pokud se již chcete stát farářem, opravdu byste měli mít nějakou zkušenost s náboženstvím. Další podmínky jsou víceméně zřejmé. Důležité je mít dobrý prospěch ve škole, být pilný a především nekonat špatnosti. Musíte pomáhat starším na přechodu pro chodce, nenadávat bližnímu svému, nepít přehršel alkoholu a tak dále. Prostě měli byste se chovat tak, aby jste měl čisté svědomí. Pokud chcete započít svoji kariéru faráře již v dospělém věku, musíte se vyzpovídat v některém kostele. Nejlépe v kostele té církve, ve které jste pokřtěni. Z povolání faráře plynou i některá omezení. Nesmíte se například ženit, mít děti atd. Dodržování ostatních pravidel slušného života je samozřejmostí u každého člověka, proto nemusíme nijak zvlášť zdůrazňovat, že nesmíte lhát, krást atd.

  Existují i školy zaměřené na výuku farářů. Není jich mnoho, ale některé stále vyučují. Stačí pohledat na internetu a najít školu, která Vám vyhovuje.

  Pokud máte vážný zájem o to  stát se farářem, vřele doporučujeme dodržovat Pravidla pro faráře.

  Post tags:

  Druhy náboženství

  POSTED BY: admin

  Již od nepaměti známe velký počet náboženství. Počátky jsou u různých náboženství v rozdílných časových periodách.

  Nejrozšířenějším náboženstvím je křesťanství. Vzniklo v 1. století našeho letopočtu a v současnosti čítá kolem 2,1 miliardy věřících. Je to náboženství, které se odvozuje od působení Ježíše z Nazaretu. Jeho následovníci se jmenují křesťané a vyznávají Krista, nebo-li Mesiáše. Jako základní kámen náboženství se označuje Hebrejská bible, která dala vzniknout Starému zákonu. Pozdějí vznikl i Nový zákon, který pojednává o životě a umučení Ježíše. Některé hlavní principy křesťanství jsou:

  Jeho hlavní regiony jsou víceméně po celém světě, vyjma severozápadní Afriky, Arabského poloostrova a některých částí střední, východní a jihovýchodní Asie.

  Druhým nejrozšířenějším náboženským systémem je Islám. Ten má okolo 1,5 miliardy věřících. Jeho počátky se datují k 7. století. Islám je monoteistický a je založen na učení proroka Muhammada. Arabsky se Bůh řekne Alláh a slovo islám znamená „podrobení se“, chápej ve smyslu podrobení se Bohu.

  Třetím nejrozšířenějším náboženstvím je Judaismus, který má jen zlomek věřících v porovnání s předchozími dvěma náboženstvími. Má asi 14 milionů věřících a vznikl během doby železné. Hlavní oblasti výskytu jsou Izrael, USA a Evropa.

  Post tags: