Critiquing A Journal Article - The 4 Best Ways To Critique An Article - WikiHow

Don't feel like you have to condense the entire paragraph into the topic sentence, however. But keep in mind that there are other examples of bias, too. AT Amu Tjivako May 5, On a new page, type your title at the top of the page without any additional essay of friendship. See what other scholars have to say. This should show insight into the meaning and significance of the research findings. Method 3 Quiz What should you include in the introduction to your critique?

Is the study designed without major flaws? Method 3. If you are critiquing a research journal, then consider discussing whether the experimental methods were described adequately, the procedures included enough detail to be duplicated or any content was duplicated.

Not Helpful 2 Helpful 8.

critiquing a journal article

Remember that, even if these biases are unintentional, they still affect the arguments outlined in the article. Did this summary help you? Blaming a specific race for a problem. About the Author. For example: Events, Seminars and Conferences Cookis Policy. Undertaking a critique of a research article may seem challenging at first, but will help you to evaluate whether the article has relevance to your own practice and workplace. Present your arguments in a well-reasoned, objective tone.

The introduction to your critique should include important background information such as the title of the article, where the article was published, and the publication date.

Critiquing Journal Articles

Try another answer Pick another answer! Need some help?

critiquing a journal article

Ask yourself whether the learning objective clearly presents its main concepts and establishes their importance; whether the organization, structure, and content are sensible and easy to follow; and how you would approach it differently and why.

Format your paper so all of the text is double-spaced and there is a 1-inch margin on all sides. This is only a sample, to get your own paper you need to: Negative results are just as relevant as research that produces positive results but as mentioned previously may be omitted in publication due to editorial bias. What is the author's purpose in arguing said thesis?

Number dissertation leadership education I have found especially important in my own writing. Conclude your critique by summarizing your argument and suggesting potential implications. Form a vague opinion of the piece in question. For example, in an article on color classification, if the author says primary colors are more favorable than secondary colors because the author likes the color blue, this could indicate a bias.

Write the publication year in parentheses followed by a period. Guess again!Lead author Christopher J. Is this map easy to follow?

critiquing a journal article

Students may also be responsible for the summary statements for their selected article. A mole balance on species A for this irreversible elementary reaction is. Today's Building Hours 8am - 10pm For building exceptions such as holidays and exam periods, please view our detailed service hours. Did the researchers collect all of the data needed to measure the variables in question? Then an additional minimum of 3 days can be given for counter analysis if it is asynchronous.

Your thesis statement is the main idea of your critique. Your textbooks after your graduation will be, in part, the professional journals that you read. For more detailed information on how to answer these questions, see Lab. Though it may take a little bit of time to recognize your own symbols, they will quickly become ingrained in your mind and allow you to breeze through an article much quicker than without a symbol legend.

A Anonymous Nov 5, Number seven I have found especially important in my own writing. Avoid writing in an overzealous or obnoxiously passionate tone, as doing so can be a turn-off to many readers.

Article Critique Essay

Article Critiques of Prison Privatization Tammy Martin Liberty University Abstract The following paper will examine two articles pertaining to prison privatization, and the reasons for advocacy expert writing services prison privatization, or for the opposition of prison privatization.

Creating a legend with assigned symbols allows you to quickly mark up an article. It is important to provide a recap of your main points throughout the article, but you also need to tell the reader what your critique means for the discipline at large.

What are some ideas for a critical response to a piece about animation in architectural design? Having a definite concept to each theory, and perspective will help one to understand all its entities to each situation. More in Student Resources. Use the following guide to help structure your critique paper: Tips Write your critique in the third person and present tense, unless the style indicates another preference. Article Writing a Psychology Paper? Not Helpful 2 Helpful 5. In Christianity, we follow in the footsteps of Jesus Christ, whom never sinned.

Remember to jot down questions and thoughts that come to mind as you are reading. Students are provided a list of readings. The second part, "Writing your Critique," discusses two possible ways to structure your critique paper. Comparing equations PS and PSwe have. Asaduzzaman Fakir Jun 6, Cloud and Townsend Article Critique: Who is the intended audience? How does it compare to similar maps?

critiquing a journal article

Critique papers require students to conduct a critical analysis of another piece of writing, often a book, journal article, or essay. HB Holly Baker Apr 26, It's easy to get caught up in simply summarizing the points of an article without truly analyzing and challenging it.

Here Are Some Helpful Tips. Once you have identified a couple of topics then you can begin looking for an article that makes sense and will hold your interest but do not forget about the above criteria.

Was the research question well framed and significant?

Scholarly Article Critique Student Example

Style may not be consistently clear and effective. Article Critique Alyssa J. Remember that a legend helps you understand notations you've made in the text. Asking yourself questions as you read through the article.

 • Odstraňování a kácení stromů v městské zástavbě, nebo ve špatně dostupném terénu by měl vždy provádět odborně vyškolený pracovník. Často totiž rizikové kácení stromů, nebo i prořezávání stromů v náročném terénu, vyžaduje použití speciální stromolezecké techniky a odborné postupy.

   

   

 • 28.07.11

  Čteme rádi

  POSTED BY: admin

  Každý z nás má nějaký koníček, nebo zálibu, které se rád věnuje. Existuje mnoho koníčků, kterým se lidé věnují. Stačí si jen vybrat. Zajímavou zábavu poskytuje i svět knihy. Ten má obrovské množství knižních titulů, které stojí za přečtení. Proto stačí jen zajít do knihkupectví a nějakou knihu si vybrat. Kdo rád vaří, tak jistě nepohrdne kuchařkou s recepty z celého světa a ten, kdo rád doma vyrábí různé věci a předměty si může koupit nějaké rady pro domácí kutily. Pro nákup knih je na výběr více variant. Buď se dají knihy koupit v klasickémknihkupectví, nebo také na internetu zvolíme internetové knihkupectví a už si jen můžeme koupit knihu, kterou potřebujeme. Zde si můžeme také pohodlně vybrat nějaké novinky knihkupectví. Záleží jen na každém člověku, které knihy si rád čte. Důležité je, abychom četli rádi a s nadšením.

  Post tags:

  12.09.08

  Jak by měl vypadat správný kostel

  POSTED BY: admin

  Nepředpokládáme, že si budete chtít zakládat kostel na zelené louce. Buďto můžete nějaký koupit, ovšem nejspíše nebude vysvěcený, nebo se můžete stát farářem a kostel Vám přidělí na starost. Druhá varianta vychází levněji, avšak je zde podmínka, že se nejdříve musíte stát farářem. Jak na to, si přečtěte v článku Jak se stát farářem.

  Pokud již tedy nějaký kostel máte, popřípadě se o něj jen staráte, měli byste ho vybavit všemi nezbytnými věcmi. Křiž, kazatelna, zpovědnice, lavice pro věřící, oltář, několik ikon světců jsou skutečně nezbytné. Další věci jsou již podle vlastního uvážení. Pokud chcete udělat mše a kázání více kvalitní, dejte na lavice polštářky pro měkčí posezení atp. Dále bych mile rád doporučil, ať se dobře staráte o stav kostela jako budovy. Pokud do kostela teče, dlouho nevydrží. Trámy nasáknou vodu, poté přijdou mrazy, vše rozpraská a musí se dělat celá nová střecha, což je finančně náročné. Mnohem lepší je průběžně se o kostel starat, aby jste nemuseli přistoupit k takovýmto razantním krokům. Myslím, že pokud trošku pohledáte na internetu, najdete nespočet firem, které se zabývají opravou střech a střešních krytin. Vše záleží jen na Vaši schopnosti a na odhodlání, které chcete svátému stánku věnovat.

  Post tags:

  Pravidla pro faráře

  POSTED BY: admin

  Zde je výčet nejběžnějších pravidel pro faráře:

  Post tags:

  11.09.08

  Jak se stát farářem

  POSTED BY: admin

  Povolání faráře je v poslední době více a více žádané. Každý kdo někdy přemýšlel o čistém životu a oddanosti církvi se někdy zasnil a řekl si, jaké to může být, stát se opravdovým farářem.

  Pokud již v mládí chodíte do kostela a zajímáte se o církevní záležitosti, přesun k této vysněné profesi pro Vás bude mnohem jednodušší než pro lidi, kteří chodí jen na mši o Vánocích. Základní podmínkou je být vysvěcen v některé státem uznávané církvi. Jelikož je v České republice hodně lidí, kteří jsou bez vyznání, tato podmínka vyloučí mnoho zájemců. Avšak předpokládáme, že pokud se již chcete stát farářem, opravdu byste měli mít nějakou zkušenost s náboženstvím. Další podmínky jsou víceméně zřejmé. Důležité je mít dobrý prospěch ve škole, být pilný a především nekonat špatnosti. Musíte pomáhat starším na přechodu pro chodce, nenadávat bližnímu svému, nepít přehršel alkoholu a tak dále. Prostě měli byste se chovat tak, aby jste měl čisté svědomí. Pokud chcete započít svoji kariéru faráře již v dospělém věku, musíte se vyzpovídat v některém kostele. Nejlépe v kostele té církve, ve které jste pokřtěni. Z povolání faráře plynou i některá omezení. Nesmíte se například ženit, mít děti atd. Dodržování ostatních pravidel slušného života je samozřejmostí u každého člověka, proto nemusíme nijak zvlášť zdůrazňovat, že nesmíte lhát, krást atd.

  Existují i školy zaměřené na výuku farářů. Není jich mnoho, ale některé stále vyučují. Stačí pohledat na internetu a najít školu, která Vám vyhovuje.

  Pokud máte vážný zájem o to  stát se farářem, vřele doporučujeme dodržovat Pravidla pro faráře.

  Post tags:

  Druhy náboženství

  POSTED BY: admin

  Již od nepaměti známe velký počet náboženství. Počátky jsou u různých náboženství v rozdílných časových periodách.

  Nejrozšířenějším náboženstvím je křesťanství. Vzniklo v 1. století našeho letopočtu a v současnosti čítá kolem 2,1 miliardy věřících. Je to náboženství, které se odvozuje od působení Ježíše z Nazaretu. Jeho následovníci se jmenují křesťané a vyznávají Krista, nebo-li Mesiáše. Jako základní kámen náboženství se označuje Hebrejská bible, která dala vzniknout Starému zákonu. Pozdějí vznikl i Nový zákon, který pojednává o životě a umučení Ježíše. Některé hlavní principy křesťanství jsou:

  Jeho hlavní regiony jsou víceméně po celém světě, vyjma severozápadní Afriky, Arabského poloostrova a některých částí střední, východní a jihovýchodní Asie.

  Druhým nejrozšířenějším náboženským systémem je Islám. Ten má okolo 1,5 miliardy věřících. Jeho počátky se datují k 7. století. Islám je monoteistický a je založen na učení proroka Muhammada. Arabsky se Bůh řekne Alláh a slovo islám znamená „podrobení se“, chápej ve smyslu podrobení se Bohu.

  Třetím nejrozšířenějším náboženstvím je Judaismus, který má jen zlomek věřících v porovnání s předchozími dvěma náboženstvími. Má asi 14 milionů věřících a vznikl během doby železné. Hlavní oblasti výskytu jsou Izrael, USA a Evropa.

  Post tags: